מתאריך
17 אוג׳
עד תאריך
04 ספט׳
נוסעים

תנאים והגבלות

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

אנא קרא בזהירות ובעיון את תנאי השירות, שכן אלה כוללים  מידע חשוב בנוגע לזכויותיך החוקיות, הסעד וההתחייבויות שלך. התנאים שלהלן כוללים מגוון של הגבלות שיש בהם כדי להשפיע, בין היתר, על סמכות השיפוט ועל   המחלוקת, וכן יש בהם כדי לפרט אודות  החובותהחוקים והתקנות החלים בהתקשרות עם חברתנו.

התנאים וההגבלות שלהלן מסדירים את היחסים המחייבים מבחינה משפטית בין הלקוח, (להלן: "אתה" /או "שלך", "עצמך" ו/או  "בינך"). לבין חברת אמסלם תיירות ונופש בע"מ, ח.פ: 511007692, אשר משרדה הראשי ממוקם בכתובת: הפרחים 3, טבריה, ישראל והיא שמפעילה את אתר הסחר האינטרנטי התיירותי  www.amsalem.co.il  (לעיל ולהלן: "אמסלם" ו/או "אנחנו" ו/או "שלנו" ו/או "אותנו" ו/או "בנינו" ו/או "חברתנו").

 

1. מושגי מפתח

"הזמנה" פירושה תהליך הרכש של הטיס/ות הנבחרות, הכולל את הפרטים הבאים (i) בחירתך בטיס/ות המפורטים באתר שלנו, (ii) השלמת המידע הנדרש בטופס המקוון באתר האינטרנט שלנו (iii) קבלתך את התנאים וההגבלות המפורטים להלן והביצוע המיידי שלנו של השירותים (iv) שליחת הטופס המקוון המלא אלינו (v) וביצוע התשלום המלא באמצעות שיטת התשלום המתאימה. על ידי ביצוע ההזמנה, אתה מקבל את ההצעה של השירותים שלנו. ההזמנה תושלם על ידי קבלת התשלום שלך על ידינו ונעשה בהתאם להסכם זה.

"תוכן" פירושו טקסט, גרפיקה, תמונות, מוסיקה, תוכנה (למעט היישום), אודיו, וידאו, מידע או חומרים אחרים.

"תקשורת" פירושו הודעת דואר אלקטרוני, הודעה דרך היישום, הודעת טקסט.

"יעד טיסה" פירושו שדה התעופה שבו אתה בוחר מתוך הרשימה שמוצעת לך באתרינו, ניתן להזמין חבילת טיסה ליותר מיעד אחד (בתצורת רב יעדים). למען הסר הספק יודגש כי, תתכן האפשרות בה שדה התעופה אליו אתה מגיע ושדה התעופה שממנו אתה יוצא הינם שונים.

"טיסה" פירושו הצעה של הובלה בדרך האוויר אל היעד באמצעות הספק/ים שנבחר/ו. אנו מציגים את הטיסות המוצעות באתר שלנו יחד עם המידע על נמל התעופה המראה ובנחיתה, משך זמן הטיסה והזיהוי של הספק הנבחר. משך הטיסה עשוי לכלול גם עצירות טכניות שבוצעו על ידי המפעיל התפעולי המתאים במהלך הטיסה מנמל ההמראה לנמל ההגעה על קטע טיסה אחת של המסע שלך. "טיסה" יכולה להתפרש גם עבור שתי טיסות או יותר שיש בהן כדי לשאת אותך אל היעד שלך.

"תנאי שימוש" פירושו התנאים וההגבלות שלנו.

"אתר אינטרנט" פירושו האתר הממוקם ב- amsalem.co.il, כולל תת-הדומיינים עבור השווקים המתאימים ו / או אתרי האינטרנט האחרים שלנו שבהם ניתן לבצע את ההזמנה.

2. תנאי שימוש

על ידי שימוש באתר, ביישום או בשירותים, אתה מסכים לציית לתנאים וההגבלות של אתר זה, כמופיע לעיל ולהלן (להלן: ה״תנאים״) ולהיות כפוף להם מבחינה משפטית, בין אם אתה הופך למשתמש רשום של השירותים ובין אם לא. תנאים אלה קובעים את הגישה והשימוש באתר, היישום והשירותים, מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבנינו. כמו כן, הנך מתבקש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו בכתובת https://www.amsalem.co.il/pages/privacy.

בנוסף, באזורים מסוימים של האתר והאפליקציה (והגישה שלך או השימוש בהיבטים מסוימים של השירותים או תוכן קולקטיבי) עשויים להיות תנאים שונים, תקנים, הנחיות או מדיניות שפורסמו או שיידרשו ממך להסכים עם תנאים והגבלות נוספים. אם קיים סתירה בין תנאים אלה לבין התנאים וההגבלות שפורסמו עבור אזור מסוים של האתר, היישום, השירותים או התוכן הקיבוצי, התנאים וההגבלות האחרונים יקבלו עדיפות ביחס לשימוש שלך או לגישה לאותו אזור של אתר, יישום, שירותים או תוכן קולקטיבי.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, אין לך זכות לקבל מידע או להמשיך בדרך אחרת באמצעות האתר, היישום או השירותים. שימוש לקוי באתר, ביישום או בשירותים בהתאם לתנאים אלה עשוי להכפיף אותך לעונשים אזרחיים ופליליים.

מזמין רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט בינלאומי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר זה מהווה את הסכמתו לתנאי אמסלם תיירות ונופש בע"מ ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם, ובהתאם למידע הידוע לנו.

הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים ע"י ידינו מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי אמסלם תיירות ונופש ולכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה ויש לקרוא אותם יחד עם וכחלק בלתי נפרד עם התנאים המופיעים בפרטי ההזמנה.

3. שינויים וביטולים

על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. בהתאם לתעריפים המתחייבים על ידי אמסלם תיירות ונופש בע"מ, ו/או הספקים השונים, המשתנים ממוצר למוצר. כנקוב בפרטי ההזמנה.

כל ההזמנות באתר כפופות להוראות פרק ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 , רשאי הצרכן לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, וזאת קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובכתב למשרדי החברה. על ביטול ההזמנה יחולו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הכרטיס או 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם. הביטול יתבצע בכתב אלינו, כאשר המועד לקבלת הביטול הינו תאריך קבלתו בכתב במשרדים שלנו.

בקשה לביטול הזמנה כאמור חובה להעביר בכתב ולוודא קבלתה. בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה. אישור מכשיר הפקסימיליה של המזמין לא מהווה ראיה לקבלת בקשת הביטול אצלנו.

למען הסר ספק צרכן ישראלי הינו לקוח פרטי שמבצע הזמנה. חברה או עסק אינם זכאים בביטול לפי חוק הגנת צרכן.

אנחנו רשאים לבטל את העסקה/הזמנה אתך במקרים הבאים: 
1. נפלה טעות בתום לב במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר 
2. במקרה של תקלה טכנית

כל ההזמנות שאינן נופלות בגדר הוראת חוק הגנת הצרכן, יהיו דמי הביטול בכפוף לתנאי הספקים/מארגנים, וביטול הזמנה לא יקנה זכות להחזר כספי כל שהוא. ביטול העסקה יבוצע בהתאם לנותן השירות בפועל (החברה המבצעת) וכפוף לתשלום דמי ביטול.

החזר מיסים: בקשות החזר מיסים על כרטיס שנוצל בצורה מלאה, בצורה חלקית או כלל לא נוצל, אינן אפשריות במקרים רבים.
עבור מקרים בהם חברת התעופה/ הספק כן מאפשרים החזר מיסים, יתווספו 35$ דמי טיפול לכל כרטיס מצד סוכנות הנסיעות עבור הטיפול בהחזר המיסים.  

4. הגבלת אחריות

המידע שמתקבל אצלנו, ממאגרי מידע חיצוניים, מוצג לך כפי שהתקבל מהספקים/ המפיצים השונים, כאשר מאגרי המידע החיצוניים אינם באחריות ו/או בשליטנו. לפיכך, אנחנו לא אחראים בשום צורה כלפיך, לגבי נכונות ומהימנות המידע שמוצג באתר, לרבות פרטים אודות העסקה, המוכר, מהות המוצרים, שמות החברות, מחירים ומצגים, וכן כל נתון אחר שמקורו במידע שמוצג או מופץ ומגיע אלינו באמצעות אחד מערוצי המידע או ההפצה של הספק. בכל מקרה של פניה מוצדקת של הלקוח בדבר נתונים חסרים או שגויים, אנחנו נפעל לדווח את תוכן הפניה לספק המידע המתאים.

פשיטת רגל של חברת תעופה או ספק תיירות - במקרים בהם חברת תעופה או ספק תיירות אחר פושט רגל, אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לייצר החזרים מלאים לכל לקוחותינו. עם זאת, אין ביכולתנו להבטיח את יכולת ההחזר של כל חברה או ספק תיירות, ולכן במקרים בהם חברת תעופה או ספק יפשטו רגל, אמסלם תיירות ונופש תעמוד לצד הלקוחות ותהיה בקשר מול הספקים על מנת להשיב כלל תשלומים שלקוחותינו שילמו, אך אמסלם תיירות ונופש לא תהיה אחראית על פיצוי הלקוחות עבור הכרטיסים שבוטלו.

5. אחריות הנוסע והמזמין

עליך כנוסע המבקש לצאת מהארץ, אחראיות בלעדית באופן אישי להצטייד במסמכים הבאים:

"דרכון" - וודא כי הדרכון שברשותך בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות מיום מועד החזרה המתוכנן לארץ. אנחנו ממליצים לצלם את דרכונך לפני היציאה מהארץ ולשמור את הצילומים בנפרד מהדרכון. במקרה של עדכון שם בדרכון לאחר ביצוע ההזמנה חובה עליך לעדכן אותנו. יתכן ועדכון שם לאחר ביצוע ההזמנה כרוך בתשלום נוסף לספקי השירות. בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה נוספת, חלה החובה  להכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד. 

"אשרות כניסה" - באחריותך הבלעדית ובאחריות כל נוסע שמוצריו הוזמנו דרך אתר האינטרנט שלנו לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר, ככל שקיים צורך בכך. עליך האחריות הבלעדית לוודא את הצורך באשרות כניסה עם הקונסוליות של המדינה בהן  אתה מבקש לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ. יובהר כי חברתנו לא תהיה אחראית לנזקי המזמין, ככל שנגרמו, עקב אי השגת אשרות הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או בגין אשרת כניסה שאינה מתאימה. 
מובהר במפורש, כי רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה, וכי אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת. 

״עצירה במדינות (כולל עצירה בשדה התעופה לצורך מעבר למדינת היעד)״ - בטיסות אשר נוחתות במדינות שדורשות אשרת מעבר או אשרת כניסה, על מבצע ההזמנה לוודא כי כל הנוסעים שעבורם בוצעה ההזמנה רשאים לעבור באותן המדינותשימו לב שישנן מדינות בהן לא ניתן לעבור באמצעות דרכון ישראלי בלבד. בכל מצב או שאלה בנוגע לאשרת כניסה או אשרת מעבר או כל סוג אחר של אשרה, מומלץ לפנות אלינו ולשאול ולהתייעץ מראש, ולהמנע מכל בעיה שתגרם עקב נושא זה בשדה התעופה.

"תרופות וחיסונים" - עליך לוודא באופן אישי את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקר או תבצע עצירה לצורך מעבר למדינה אחרת. התייעץ עם הרופא האישי שלך ופנה למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

"נשים בהריון" - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.

"פוליסת ביטוח רפואי ומטען" - מומלץ מאוד להצטייד בפוליסת ביטוח רפואי ומטען. פרטים בנושא באתר ובמוקד הטלפוני שלנו.

"בעלי תעודות מעבר" - בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה.

"אזהרות מסע" - בדוק שלמדינות בהן תבקרו אין אזהרות מסע בטרם הנסיעה,ֿ למידע מפורט בנושא אזהרות מסע יש לפנות לאתר משרד החוץ www.gov.il/firstGov. פירוט יינתן ע"י הסוכן במידת הצורך בהתאם ליעד.

"שינויי זמני טיסות או ביטולן ע"י חברות התעופה" - במקרים בהם חברת התעופה מיידעת אותנו בשינוי או ביטול של זמן טיסה מתוכנן אנו מעבירים את המידע אל נוסעינו, אף על פי כן, ישנם מקרים בהן הלקוח/ה אינו זמין/נה להודעתינו לפי פרטי הקשר שהוא/היא השאיר/ה באתר, וכן ומקרים בהם חברת התעופה אינה מעבירה אלינו את הודעת השינוי/ הביטול ולכן זו היא אחריותו/ה של כל נוסע לבדוק את מועד טיסתו באתר שדה התעופה ממנו הוא/היא ממריא/ה או באתר חברת התעופה כ24 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן. 

"הגעה בזמן לשדה התעופה" - יש להתייצב בשדה התעופה כ3 שעות לפני כל טיסה, הגעה מאוחרת עלולה לגרום לאיחור או אי הגעה לטיסה.

עליך כמזמין באתר האינטרנט שלנו:

״פרטי הנוסעים״ - על מבצע ההזמנה באתר לוודא שכל פרטי הנוסעים שעבורם הוזמנו השירותים תקינים בהתאם לפרטים המופיעים בכל אחד מהדרכונים של כל נוסע. יש לשים לב ששם הלקוח, תאריך הלידה והמין הוזנו כהלכה. תשומת לבך כי ביצוע תיקון של שם שאינו תואם במדויק את השם המופיע בדרכון לשאת יגרור תשלום הוצאות הן מצד חברת התעופה והן מצד ונופש חברתנו.

״קטינים״ - בהתאם לאמנות הבינלאומיות, חל איסור על יציאת קטינים לחו"ל שלא בלווית הוריהם או אפוטרופסיהם החוקיים, אלא אם צוידו הקטינים באישור נוטריוני מטעמם המתיר זאת. 

"עדכון פרטי דרכון״ - ישנן מדינות שעל מנת להכנס אליהן חובה לעדכן מראש בכרטיס הטיסה פרטים אישיים מלבד שמות הנוסעים. אנו ממליצים לעדכן פרטים אלה תוך כדי ביצוע ההזמנה, או לשלוח אותם אלינו לאחר סיום ההזמנה במייל: reservations@amsalem.com 
הפרטים הנחוצים הינם: מספר דרכון+ תאריך פקיעת הדרכון+ תאריך לידה. עבור הזמנות ליעדים המחייבים עדכון פרטי דרכון בהזמנה, ובהם הלקוח לא עידכן פרטים אלה עלולות להיגרם בעיות עם אישור ההזמנה והעלייה למטוס. כל בעיה שתגרם עקב אי עדכון פרטים אלה מצד מבצע ההזמנה תהיה באחריותו המלאה של מבצע ההזמנה, ללא כל טענה לחברת אמסלם תיירות ונופש. אנו ממליצים לכל מבצע הזמנה לעדכן אותנו בפרטים האלה, ללא קשר למדינת היעד אליו הוא/היא נוסע/ת על מנת שנוכל לעדכן פרטים אלה בהזמנה.

6. שיטות תשלום

כדי להוזיל את התשלום עבורך שיטת התשלום בה בחרנו הנה כזו שהתשלום עבור עסקאות המתבצעות באתר יכול וישולם ל"אמסלם תיירות ונופש בע"מ" ו/או ישירות עבור הספקים שמספקים את המוצרים (לרבות: חברות תעופה, בתי מלון, ספקי בתי מלון, חברות המאגדות וספקים חיצוניים אחרים), אנחנו נדאג לידע אותך במהלך ההזמנה עבור מי מופנה התשלום כל חלק של התשלום, אם זאת עלולים לקרות מצבים בהם אין אנו יודעים את השם שאליו יופנה התשלום במדויק, יתכנו מצבים בהם התשלום יהיה תשלום משולב עבורנו ועבור ספקים אחרים.

שים לב כי אמסלם תיירות ונופש הינו אתר גלובאלי, לכן יתכנו מצבים בהם עליך לשלם לספק חיצוני במטבע חוץ, אנחנו לא אחראים על שערי המרה כאלו ואחרים המתקבלים במהלך ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי/ הבנקים השונים.

7. שירותי התיירות

א. טיסות

i. חוקי חברות התעופה

כרטיסי טיסה המוזמנים דרך אתר זה כפופים לתנאים המפורסמים של המוביל וכללים, הכוללים לרבות אך לא רק, את מדיניות הביטול של חברת התעופה המתאימה. חוזה ההובלה בשימוש על ידי חברת התעופה הרלוונטית, כאשר יונפק, יהיה בין חברת התעופה המתאימה לבין הנוסע. חברת התעופה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמני הטיסה ואת לוחות הזמנים שלה בכל עת. חברת התעופה עשויה גם לשנות את שיקול דעתם או לבטל טיסות או מסלולים. כרטיסים שונים באותה חברת תעופה עשויים לשאת מגבלות שונות או לכלול שירותים שונים.

ii. קוד שיתוף

חברות תעופה מסוימות נמצאות בהסכמי "קוד שיתוף" עם מספר מצומצם של שותפים נבחרים. משמעות הדבר היא שבמסלולים מסוימים, חברת התעופה המוכרת או משווקת את הטיסה אינה מטיסה את המטוס שלה לאותו יעד. במקום זאת, החוזה עם חברת תעופה שותף לטיסה אל היעד. חברת התעופה המפעילה רשומה כ"מופעלת על ידי". ברוב המקרים אתה תבצע רישום ע"י החברה המפעילה; עם זאת, עליך לאמת את מיקום ההרשמה לטיסה עם ספק הכרטיסים שלך. אם הטיסה שלך היא נתח קוד, היא תוצג בפניך בתהליך ההזמנה ובטרם התשלום.

iii. חומרים מסוכנים

החוק הפדרלי אוסר על הובלת חומרים מסוכנים על המטוס לא במטען שלך ולא על גופך. הפרה של חוק זה עלולה להביא לעונשי מאזר כבדים (5 שנות מאסר) וקנסות כפסיים כבדים (250,000$ או יותר). חומרים מסוכנים כוללים חומרי נפץ, גזים דחוסים, נוזלים דליקים ומוצקים, חמצנים, רעלים, חומרים קורוזיביים וחומרים רדיואקטיביים. דוגמאות כוללות צבעים, נוזל מצית, זיקוקים, גז מדמיע, בקבוקי חמצן ורדיו. ישנם חריגים מיוחדים עבור כמויות קטנות (עד 70 אונקיות סה"כ).

לקבלת מידע נוסף:

http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ash/ash_programs/hazmat/passenger_info/

iv. איסורים והגבלות מטעם חברות התעופה

אתה מסכים כי לא תרכוש כרטיס או כרטיסים המכילים קטעי טיסה שלא תנצל אותם אם פעולה זו נאסרה על ידי חברת התעופה. אתה מסכים שלא לרכוש כרטיס הלוך ושוב אם בכוונתך להשתמש רק עבור נסיעה בכיוון אחד, אם פעולה זו נאסרה על ידי חברת התעופה. אתה מכיר בכך שרוב חברות התעופה אוסרות ההתנהלות שלעיל, ולכן איננו יכולים להבטיח שחברת התעופה תכבד את הכרטיס או הכרטיסים אם תפעל באופן שלעיל ושנאסר על ידי חברת התעופה

ככל שתנהג באופן שלעיל ואשר נאסר על ידי יחברת התעופה אתה מתחייב לשפות אותנו כנגד תביעות חברת התעופה, עבור ההפרש בין המחיר המלא של המסלול בפועל שלך לבין הערך של הכרטיס או הכרטיסים שרכשת.

v. קטעי טיסה

רוב חברות התעופה דורשות ממך להשתמש בקופוני טיסה בסדר רציף. עבור חברות תעופה המאפשרות שימוש בכרטיס עבור קטע אחד בלבד, אם לא תבטל את המסע כולו או חלק ממנו לפני עזיבתו של קטע כלשהו במסלול, אתה עלול לוותר על הערך של כרטיס הטיסה שלך, בהתאם לכללי הטיסה שנרכשו.

vi. כרטיס בכיוון אחד

עבור מסלולים מסוימים, אתה יכול לרכוש שני כרטיסים בכיוון אחד באתר ולא הנסיעה הלוך ושוב. אם תעשה זאת, תהפוך שתי הזמנות נפרדות עם שני כללים ומדיניות נפרדים ושונה (לדוגמה, עבור דמי מטען, דמי שינוי והחזרים כספיים). כל שינוי שבוצע באחת ההזמנות שלך לא ישפיע על ההזמנות האחרות (לדוגמה, אם הטיסה הראשית שלך בוטלה על ידי או חברת התעופה, חברת התעופה האחרת שבה הזמנת את הטיסה החוזרת שלך אינה מחויבת להנפיק החזר או שינוי המסלול שלך). אם אתה נוסע ברחבי העולם, ייתכן שיהיה עליך לספק הוכחה כי יש לך טיסה החזרה על הצ'ק אין ועל העלייה.

vii. מיסים ועמלות על כרטיסי טיסה

ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לסוכנות, לפי העניין. 
במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:

א) במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם לסוכנות עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.

ב) במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לסוכנות תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה הסוכנות רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שהסוכנות מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט הסוכנות לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.

ג) במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם

viii. היטלים על מטען ועל תוספות אפשריות אחרות

חברת התעופה עשויה לדרוש ממך לשלם עמלות נוספות בשדה התעופה עבור שירותים מסוימים ו/או אם אתה חורג ממגבלות מסוימות כפי שהכתיבה חברת התעופה, כגון מספר מזוודות או משקל מותר. תשומת לבך כי ישנן חברות תעופה שלא מציעות מטען חינם. חברות תעופה מסוימות גובות תשלום נוסף עבור שירותים אחרים, למשל עבור נשיאת המטען, עדיפות העלייה למטוס ואת הקצאות המושב. במהלך תהליך ההזמנה, אנחנו מספקים סיכום של תנאים אלו אשר אנחנו מקבלים ממקורות חיצוניים, יש לציין כי קיימים מצבים בהם ספקים אלו לא מספקים נתונים אלו לכן יש להתייעץ עם כל חברת תעופה לקבלת מידע מלא על המטען שלה ועל עמלות נלוות.

ix. שינוי שמות

חברת התעופה מספקת חוקים לכל כרטיס אותה היא מנפיקה, עם הזמנתך את כרטיס הטיסה הינך מאשר ומקבל עליך את החוקים שחברת התעופה קבעה, חברת התעופה עשויה לדרוש ממך תשלום בגין שינוי שם במצבים בהם שמות הנוסעים לא הוזנו נכון או הוזנו בחסר, בנוסף לכך על מנת שסוכנינו יטפלו במקרים שכאלו אנו גובים תשלום של 35$ בנוסף לתשלום לחברת התעופה.

x. הוספת כבודה

חברות תעופה רבות גובות תשלום עבור הוספת כבודה. עבור הוספת כבודה על ידי סוכנות הנסיעות ייגבו דמי טיפול של $5 לכל מזוודה לכל נוסע בכל טיסה, בנוסף לעלות שחברת התעופה גובה. 

xi. מדיניות חברות תעופה לגבי כבודה

חלק מחברות התעופה גובות עלות שונה ולעיתים גבוהה יותר עבור רכישת כבודה בשדה התעופה, בניגודלרכישת כבודה מבעוד מועד. לכן, מומלץ ללקוחות המעוניינים בהוספת כבודה לרכוש אותה מראש ולא בשדה התעופה. עלויות הכבודה נקבעות ע"י הספקים וחברות התעופה ותלויות במדיניות של כל אחד מהם. לא תהיה לנוסעים כל טענה לסוכנות הנסיעות עבור עלות כבודה גבוה יותר שחברת התעופה תגבה מהם עבור רכישת כבודה בשדה התעופה.

xii. רכישת הושבה

רכישת הושבה בטיסות בהן חברת התעופה גובה תשלום על הושבה זה יתווספו $5 דמי טיפול לכל מושב שיירכש על ידי סוכנות הנסיעות.

xiii. צ'ק אין

ייגבו דמי טיפול של $5 לכל הנפקת בורדינג פאס על ידי  סוכנות הנסיעות. נוסעים יכולים לבצע און ליין צ'ק אין באופן עצמאי באתר חברת התעופה. יש חברות תעופה וספקים מסויימים שלא מאפשרים ביצוע און ליין צ'ק אין.

xiv. מדיניות צ'ק אין של חברות התעופה

חלק מחברות התעופה מחייבות בתשלום נוסעים שלא ביצעו און ליין צ'ק אין מבעוד מועד, עבור ביצוע און ליין צ'ק אין בשדה התעופה. לכן, אנו ממליצים לכל נוסע לבצע און ליין צ'ק אין לפני הגעה לשדה התעופה. אין לסוכנות הנסיעות כל השפעה או אחריות על מדיניות זו של חברות התעופה, ולא תהיה לנוסעים כל טענה לסוכנות הנסיעות בעניין זה. 

xv. אי הגעה לטיסה

אי הגעה בזמן לטיסה עלולה להוביל לביטול הכרטיס או לתשלום קנס, בהתאם למדיניות של כל חברת תעופה וספק. אנו ממליצים להתייצב לפחות 3 שעות לפני מועד כל טיסה בשדה התעופה על מנת להמנע ממצב זה, בזמנים של חגים וחופשים מומלץ להגיע גם קודם. במקרים בהם בוצע NO SHOW החזר או אי החזר של מיסים ייקבע ע"פ מדיניות חברת התעופה, ובמידה ויבוצע החזר מיסים על ידינו יתווספו $50 דמי טיפול לכל כרטיס על מנת לטפל בהחזר זה.

ב. חבילות נופש

i. דמי ביטול

מרגע ביצוע ההזמנה עד 21 ימי עבודה לפני היציאה 40% - מערך ההזמנה. 
מ- 21 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה – 50% מערך ההזמנה. 
מ- 13 עד 7 ימי עבודה לפני היציאה – 75% מערך ההזמנה. 
מ- 6 עד 4 ימי עבודה לפני היציאה – 90% מערך ההזמנה. 
מ- 3 ימי עבודה – אי הגעה /
NO SHOW יחולו דמי ביטול בשיעור 100%. 

ii. שינוי הזמנה

לא ניתן לשנות את ההזמנה לאחר האישור על ההזמנה.

iii. הזמנות שאינן באישור מיידי

חלק מהעסקאות אינן באישור מיידי ומאושרות בפועל ע״י גורם שלישי, במידה והגורם אינו יכול לספק את המבוקש, הלקוח אינו מחויב להמשיך בהזמנה/ יכול לבחור אלטרנטיבה עבורו.
במידה והאישור אכן התקבל עם אותם המוצרים המבוקשים, יחולו חוקי הביטול כמתואר בסעיף (ב)i.

vi. טיסות

שעות טיסה עלולות להשתנות בהתאם לשיקולי חברות התעופה ו/או גורמים מקומיים או כח עליון. כמו כן מוביל הטיסה עשוי להשתנות. יתכנו נחיתות ביניים ליד, ללא הודעה מוקדמת. חברות התעופה אוסרות על בני נוער עד גיל 17 לטוס ללא ליווי מבוגר. משקל תיקי יד ותחולתם בהתאם לכללי כל חברת תעופה (לרבות כללי האיחוד האירופי). הכבודה היא באחריות הבלעדית של המוביל ו/או נציגו אשר מספק לו את שירותי הקרקע השדות התעופה. הטיפול בכבודה שלא הגיעה ו/או נפגעה אינו בחאריות החברה.

הושבה: בחירת מקום ישיבה אינה אפשרית בכל חברות התעופה, ובחברות בהן ניתן להזמין הושבה מראש ייתכנו עלויות נוספות.

ארוחות: הזמנת ארוחות מראש אינה אפשרית בכל חברות התעופה, ובחברות בהן ניתן להזמין ארוחה מראש ייתכנו עלויות נוספות. 

אוכל כשר/ צימחוני: יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה ולפחות 4 ימי עבודה לפני היציאה. החברה תבצע את ההזמנה על האוכל המבוקש אך אינה אחראית למקרה בו האוכל המבוקש לא סופק. ברוב החברות הזרות אין אוכל כשר.

v. בתי מלון

במידה ולא נכתב אחרת, כניסה לחדרים בבתי מלון היא משעה 15:00 ויציאה עד השעה 10:00 בצהריים, בלי שום קשר למועדי הטיסות. במלונות אשר השהייה בהם הינה על בסיס "הכל כלול", השימוש במתקני ובשירותי המלון והשהייה בו מופסקים עם פינוי החדר. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה. החברה אינה אחראית להפעלתו היום יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו והתחזוקה של החדר. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בתי המלון הינם עונתיים ולא פועלים כל השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים או להפסיק מתן שרות כלשהו ואין החברה אחראית למצבים אלו.

הפעלת מיזוג האוויר אינה באחריות החברה. ההפעלה של המזכנים בחדרים בלבד ושעות הפעלתם הינה בשליטת בתי המלו. בחלק מבתי המלון נדרש תשלום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים כמו: חדר כושר, בריכת שחיה, מגבות בריכה, שמשיות וכו׳.

חדרים זוגיים: ברוב המלונות בחדרים יש מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש.

חדר לשלושה/ ארבעה: הוא חדר זוגי רגיל בו מוכנסות מיטה שלישית ו/א ורביעית. לעיתים המיטה השלישית/ הרביעית הינה מיטה מתקפלת.

רישום יתר ע״י בתי המלון: במקרה של רישום יתר ע״י בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי או הנהלת המלון להעביר את הנוסע למלון חלופי המדורג באותה דרגה.

iv. העברות

העברות הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה מתבצעות באמצעות אוטובוס מאסף ועל כן יתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף או העברת נוסעים מבתי מלון אחרים. אם לא סופק השירות מסיבה כלשהי חובה על הנוסע להצטייד באישור המלון שהשרות לא סופק ובקבלה על הסעה חלופית בציון השעה.

 

 

 

 

לא סגורים על כל הפרטים?

צרו עימנו קשר ונשמח לעמוד לשרותכם.

*9817

נשלח בהצלחה