מתאריך

עד תאריך

נוסעים

ויזה לאוסטרליה

הוצאת ויזה לאוסטרליה עם המומחים של אמסלם

אזרחים ישראלים העומדים לבקר באוסטרליה יידרשו להצטייד באשרת כניסה טרם הגיעם למדינה. יש להקפיד להגיע לאוסטרליה עם אשרה המתאימה למטרת הביקור (תיירות, עסקים וכדו').

יש להקפיד על מגבלות זמן השהייה המצוינות באשרת השהייה ולוודא כי מועד הטיסה מאוסטרליה לא יחרוג מתאריך פקיעת תוקף האשרה, או מזמן השהייה שאושר. שהות באוסטרליה מעבר לתוקף האשרה עשוי לגרור קנסות ואף מאסר בפועל בגין שהייה בלתי חוקית.

 

הנפקת ויזה עסקית לאוסטרליה

בעל דרכון ישראלי נדרש להנפיק ויזה לאוסטרליה, למטרת עסקים, תיירות או מעבר.

ויזה עסקית ניתנת במרבית המקרים לתקופה של מספר חודשים עד שנה, לכניסות מרובות.

אורך השהייה המותרת בכל כניסה מוטבע ע"ג הויזה, ונקבע באופן נקודתי לכל מבקש ויזה בהתאם

לנסיבות וע"פ שיקולי השגרירות בלבד.

 

אשרת כניסה למטרת עסקים לאוסטרליה לבעלי דרכון ישראלי תונפק באופן אלקטרוני.

אישור הויזה יישלח לנוסע במייל. את האישור יש להדפיס ולהחזיק בצמוד לדרכון, לטובת הצגתו בפני נציגי חברות התעופה ורשויות ההגירה.

 

אשרת כניסה (ויזה) למטרת עסקים רלוונטית לנסיעה למטרת:

- בירורים עסקיים והזדמנויות עסקיות

- ניהול משא ומתן, בדיקה וחתימה על חוזים ועסקאות

- השתתפות בתערוכות וסמינרים ללא קבלת תשלום מהמארגנים.

מחזיק ויזה עסקית יכול לשלב בנסיעתו חופשה, פעילות נופש וביקור משפחה, קרובים או חברים.

 

מסמכים דרושים

1. צילום דרכון – הדרכון חייב להיות חתום ע"י בעל הדרכון, תקף לחצי שנה לפחות, ומכיל לפחות 2 עמודים ריקים לחלוטין (ללא חתימות או מדבקות קודמות)

2טופס בקשה 1415 מלא באותיות גדולות בלבד וחתום.  יש להקפיד על חתימה זהה לחתימת הנוסע בדרכון

* יש לרשום ע"ג הטופס את תאריך היציאה מהארץ (ליד תאריך הכניסה המשוער, להוסיף הערה ידנית).

3. מכתב הזמנה מאוסטרליה, כולל שם מלא של הנוסע ומספר דרכון, מהו המקצוע של הנוסע ומאשר את פרטי הביקור או ההשתתפות בכנס, סמינר או תערוכה, יש לרשום בצורה מפורטת מה בדיוק ממתכוון לעשות באוסטרליה.משך השהייה הצפוי באוסטרליה, מספר הנסיעות הצפויות ב 12 החודשים הבאים ( לא חובה לציין תאריכים מדויקים ומשך שהייה הצפוי בכול נסיעה), ממי יקבל הנוסע משכורת עבור הנסיעה ומי מכסה את הוצאות הטיסה\ הנסיעה והשהייה באוסטרליה.

4. חשוב לדעת - הגשת טפסים ו\ או מסמכים חלקיים יכולים להביא לסירוב מצד השגרירות האוסטרלית.

הערות / כללי

על אף האמור, הקונסוליה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הגשה של דרכון פיסי, ע"פ שיקוליה הבלעדיים

חובה לענות על השאלות בנוגע למקום העבודה בארץ ולגוף המזמין באוסטרליה כולל כתובת וטלפון של איש קשר באוסטרליה .

 

עלות

690 ש"ח. כולל דמי טיפול, העברות ומסירות

 

נוהל עבודה / זמן טיפול:

עד 30 ימי עבודה בקונסוליה (הקונסוליה לא מתחייבת לזמן טיפול של פחות מחודש, אך יעשו את

מרב המאמצים לטפל בכל הבקשות במסגרת זמן סביר, ובהתאם לדחיפות)

ימי עבודה של שגרירות אוסטרליה- שני-שישי בלבד

 


 

הנפקת ויזה לאוסטרליה למטרת עבודה זמנית

בעל דרכון ישראלי נדרש להנפיק ויזה לאוסטרליה, למטרת עסקים, תיירות או מעבר.

ויזה עסקית ניתנת במרבית המקרים לתקופה של מספר חודשים עד שנה, לכניסות מרובות.

אורך השהייה המותרת בכל כניסה מוטבע ע"ג הויזה, ונקבע באופן נקודתי לכל מבקש ויזה בהתאם לנסיבות וע"פ שיקולי השגרירות בלבד.

 

החל מחודש נובמבר 2012 אשרת כניסה למטרת עסקים לאוסטרליה לבעלי דרכון ישראלי תונפק באופן אלקטרוני.

אישור הויזה יישלח לנוסע במייל. את האישור יש להדפיס ולהחזיק בצמוד לדרכון, לטובת הצגתו בפני נציגי חברות התעופה ורשויות ההגירה.

 

אשרה זו מיועדת לאנשים שנוסעים מטעם העבודה לצורך ביצוע עבודה מקצועית לטווח קצר הדורשת רמת השכלה מקצועית, מיומנות ומומחיות גבוהים.

ע"פ רוב אשרה זו ניתנת לכניסה חד פעמית בלבד, ומאפשרת שהייה של עד 6 שבועות באוסטרליה.

 

1. צילום דרכון – הדרכון חייב להיות חתום ע"י בעל הדרכון, תקף לחצי שנה לפחות, ומכיל לפחות 2 עמודים ריקים לחלוטין (ללא חתימות או מדבקות קודמות)

2. טופס בקשה 1400 מלא באותיות גדולות בלבד וחתום– יש להקפיד על חתימה זהה לחתימת הנוסע בדרכון *יש לרשום ע"ג הטופס את תאריך היציאה מהארץ (ליד תאריך הכניסה המשוער, להוסיף הערה ידנית).

3. מכתב הזמנה מאוסטרליה, כולל שם מלא של הנוסע ומספר דרכון, מהו המקצוע של הנוסע ומאשר את פרטי הביקור בצורה מפורטת ומה בדיוק ממתכוון לעשות באוסטרליה.כולל משך השהייה הצפוי באוסטרליה, מספר הנסיעות הצפויות ב 12 החודשים הבאים ( לא חובה לציין תאריכים מדויקים ומשך שהייה הצפוי בכול נסיעה), ממי יקבל הנוסע משכורת עבור הנסיעה ומי מכסה את הוצאות הטיסה\הנסיעה והשהייה באוסטרליה. יש גם להסביר במכתב איזו השכלה , כישורים וניסיון יש למבקש הוויזה שהביאו לבחירתן לבצע את העבודה ומדוע תושב מקומי באוסטרליה אינו יכול לבצע את העבודה במקומו.

חשוב לדעת - הגשת טפסים ו\ או מסמכים חלקיים יגררו עיכובים בהגשת הויזה.

 

הערות / כללי

על אף האמור, הקונסוליה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הגשה של דרכון פיסי, ע"פ שיקוליה הבלעדיים

חובה לענות על השאלות בנוגע למקום העבודה בארץ ולגוף המזמין באוסטרליה כולל כתובת וטלפון של איש קשר באוסטרליה .

 

עלויות

1225 ש"ח. כולל דמי טיפול, העברות ומסירות

עלות ויזת נלווים לבן זוג - 500 ש"ח

עלות ויזת נלווים לילד (עד גיל 18) - 360 ש"ח

נוהל עבודה / זמן טיפול

חודש מלא בקונסוליה (הקונסליה לא מתחייבת לזמן טיפול של פחות מחודש, אך יעשו את מירב המאמצים לטפל בכל הבקשות במסגרת זמן סביר, ובהתאם לדחיפות)

ימי עבודה של שגרירות אוסטרליה- שני-שישי בלבד
 

הנפקת ויזת תיירות לאוסטרליה

בעל דרכון ישראלי נדרש להנפיק ויזה לאוסטרליה, למטרת עסקים, תיירות או מעבר.

ויזה עסקית ניתנת במרבית המקרים לתקופה של מספר חודשים עד שנה, לכניסות מרובות.

אורך השהייה המותרת בכל כניסה מוטבע ע"ג הויזה, ונקבע באופן נקודתי לכל מבקש ויזה בהתאם לנסיבות וע"פ שיקולי השגרירות בלבד.

 

החל מיום 19/11/2012 אשרת כניסה למטרת עסקים לאוסטרליה לבעלי דרכון ישראלי תונפק באופן אלקטרוני.

אישור הויזה יישלח לנוסע במייל. את האישור יש להדפיס ולהחזיק בצמוד לדרכון, לטובת הצגתו בפני נציגי חברות התעופה ורשויות ההגירה.

  

מסמכים דרושים

מסמכים נדרשים למבקשים אשרת תיירות בגילאים 40 ומעלה:

1. צילום דרכון בתוקף - על הדרכון להיות חתום ע"י בעל הדרכון

2. טופס בקשה 1419 מלא באותיות גדולות בלבד, חתום ע"י מבקש הויזה, יש להקפיד על חתימה זהה לחתימת הנוסע בדרכון.

3. בנוסף, נוסעים מגיל 75 ומעלה נדרשים להציג פוליסת ביטוח רפואי לכל תקופת הנסיעה. לאחר העברת המסמכים לקונסוליה, הקונסוליה תיצור קשר ישירות עם הנוסע לתיאום בדיקות רפואיות בהתאם לצורך.

מסמכים נדרשים למבקשים אשרת תיירות בין הגילאים 18-40: 

 

1. צילום דרכון בתוקף - על הדרכון להיות חתום ע"י בעל הדרכון

2. תמונת פספורט עדכנית

3. טופס בקשה 1419 מלא, חתום ע"י מבקש הויזה יש להקפיד על חתימה זהה לחתימת הנוסע בדרכון;

4. העתק תעודת שחרור מהצבא - למבקשי ויזה עד גיל 25 בלבד

4. לשכירים: תלוש משכורת אחרון, חתום ע"י חשב/מנהל חשבונות של החברה ומספר טלפון קווי ומכתב ממקום העבודה, שמפרט את התפקיד, משך ההעסקה ותקופת החופשה המאושרת ו/או מכתב סיום העסקה.

5. לעצמאים: מכתב מרו"ח המציין את הרווח הנקי במשך השנתיים אחרונות. יש להקפיד על חתימה, חותמת ודרכי קשר עם רואה החשבון, כולל מספר טלפון קווי

6. לסטודנטים: יש לצרף אישור לימודים

7. למובטלים: יש לציין זאת בטופס הבקשה ולספק צילום ברור של 3 תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה האחרון.

8. פירוט דפי חשבון לשלושת החודשים האחרונים. במידה ודפי החשבון הופקו מהאינטרנט או משוב/בנקט יש להחתים את מורשה החתימה בבנק על הטפסים כולל שם, חתימה, חותמת ומספר טלפון קווי לאימות המסמכים.

9. תיק ריכוז יתרות ע"ש בעל החשבון בשפה העברית עם שמו המלא של בעל החשבון.

10. אם בעל הדרכון מקבל עזרה כלכלית למימון הנסיעה יש לצרף תדפיסי חשבון בנק של המממן ומכתב המממן שמסביר את סיבות המימון, אם המימון הועבר לחשבון הלקוח, יש לצרף מסמכים תומכים. לשגרירות יש את שיקול הדעת להחליט איזה משקל יינתן למימון מצד שלישי.

11. מסמכי הבנק חייבים להיות חתומים על ידי בנקאי

מסמכים נדרשים למבקשים אשרת תיירות לקטינים (עד גיל 18):

 

1. צילום דרכון בתוקף - על הדרכון להיות חתום ע"י בעל הדרכון

2. תמונת פספורט עדכנית

3. טופס בקשה 1419 מלא, חתום ע"י מבקש הויזה/אפוטרופוס בתחתית העמוד, יש להקפיד על חתימה זהה לחתימת הנוסע בדרכון;

4. צילום תעודת לידה של הילד, וצילום תעודות זהות של ההורים.

5. טופס הסכמה 1229, חתום על ידי שני ההורים גם אם נוסעים עם הקטין

6. צילום דרכונים של שני ההורים (הדרכון חייב להיות חתום)

* חריגים לבקשת ויזה לקטין:

אם מדובר במשפחה חד-הורית ניתן להסתפק בחתימה של הורה אחד בלבד בתנאי שבתעודת לידה מופיע שם של הורה אחד בלבד

במידה וההורים פרודים או גרושים יש לצרף העתק מאושר ע"י עורך דין או נוטריון של הסכם הגירושים המאשר  שלאחד ההורים יש חזקה ומשמורת בלעדיים

במידה ואחד ההורים נפטר יש לצרף העתק מאושר ע"י עורך דין או נוטריון של תעודת הפטירה של ההורה

הערות / כללי

במידה והורים או בני שמפחה אחרים מסייעים במימון, מומלץ להפקיד את הכספים בחשבון כחודש לפני מועד הגשת הבקשה, ובנוסף יש לצרף מכתב תמיכה חתום (כולל פרטי קשר) הכולל הסבר על הקרבה למגיש הבקשה, ותדפיס דפי חשבון של שלושת החודשים האחרונים ופירוט תיק השקעות של ההורים/התומכים.

יש להוסיף ע"ג טופס הבקשה את תאריך היציאה מהארץ. יש להקפיד לציין תאריכי שהייה באוסטרליה ואת תאריך יציאה מהארץ, למרות שלא קיימת שאלה כזו בטופס

עלות

690 ש"ח. כולל דמי טיפול, העברות ומסירות

נוהל עבודה / זמן טיפול

עד חודש בקונסוליה (הקונסוליה לא מתחייבת לזמן טיפול של פחות מחודש, אך יעשו את מיריב המאמצים לטפל בכל הבקשות במסגרת זמן סביר).הנפקת ויזת מעבר (טרנזיט) לאוסטרליה 

בעל דרכון ישראלי נדרש להנפיק ויזה לאוסטרליה, למטרת עסקים, תיירות או מעבר.

הויזה ניתנת ע"פ רוב למספר מוגדר של כניסות ולתקופה מוגבלת.

 

מסמכים דרושים

1. צילום דרכון בתוקף - על הדרכון להיות חתום ע"י בעל הדרכון

2. תמונת פספורט עדכנית או סריקה צבעונית איכותית עם אישור עלות שכפול התמונה על סך 45 ש"ח נוספים לעלות הוויזה.

3. טופס בקשה 876 מלא באותיות גדולות בלבד, חתום ע"י מבקש הויזה . יש להקפיד על חתימה זהה לחתימת הנוסע בדרכון.

4. מסלול טיסה.

 

עלות

285 ש"ח. כולל דמי טיפול, העברות ומסירות

נוהל עבודה / זמן טיפול

עד 4 ימי עבודה 

 


 

ויזה לאוסטרליה לבעלי דרכון אירופאי ואמריקאי 

בעלי דרכון אירופאי המצוינים ברשימה רשאים להגיש ויזה זו.

מומלץ לישראלים המחזיקים בדרכון אירופאי/אמריקאי לגשת לויזה זו מכיוון והיא נוחה ומהירה יותר מקבלת הויזה בדרכון הישראלי.

 

רשימת המדינות הרשאיות לויזה הם:

 

Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark,

Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein,

Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Republic of San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom – British Citizen, Vatican City.המסמכים הדרושים:

1. צילום ברור של הדרכון האירופאי/אמריקאי והישראלי (במידה ורלוונטי)

2. צילום ספח צילום ת.ז.

 

חשוב לדעת - למדינות מסוימות יש שאלות נוספות לאוסטרליה במקרה זה ניצור אתכם קשר להשלמת המידע החסר.

 

עלות הויזה:

120 ש"ח

 

זמן טיפול:

4 ימי עבודה

 

העברת המסמכים:

אנא העבירו את המסמכים אלינו לכתובת: [email protected].

לא סגורים על כל הפרטים?

צרו עימנו קשר ונשמח לעמוד לשרותכם.

*9817

נשלח בהצלחה